Servis

 Zabýváme se servisem plynových kotlů všech druhů, stacionárních  i závěsných, atmosferických, turbo i moderních kondenzačních.

 

  Dále provádíme servis průtokových ohřívačů, neboli karem, plynových bojlerů, podokenních topidel waw a sporáků.

  Servis není radno opomíjet. U nových zařízení bývá roční servis podmínkou záruky. Není také od věci, že vyčištěný a seřízený kotel Vám ušetří peníze za plyn a také minimalizujete pravděpodobnost poruchy či havárie během topné sezóny. Bezpečnost je ale na prvním místě. Otrav oxidem uhelnatým je u nás každoročně pořád dost. Proto si objednejte servis ještě dnes a vaše zařízení se Vám za to odmění. 

 

 

 Vzbudíte se a je v domě zima, neteče teplá voda, či kotel vydává jiné zvuky než doposud. Nečekejte a rovnou nám zavolejte. Domluvíme se na termínu a dojedeme k Vám. 

 

 Po telefonu se Vás zeptáme na označení kotle, výrobce a typ, co kotel dělá a nedělá, budeme chtít získat co nejvíc informací, aby se technik mohl co nejlépe na danou situaci připravit.  

Oprava

 

Revize

  Na každém nově realizovaném zařízení zajistí dodavatelská organizace před uvedením zařízení do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení.

Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi.

  Provozní revize se pak provádí 1x3 roky nebo po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.

 

Nedílnou součástí instalace plynového kotle je jeho spuštění, neboli uvedení do provozu autorizovanou osobou. Tato činnost zahrnuje kontrolu připojení na topný okruh, zapojení regulace, nastavení důležitých vnitřních parametrů a topných křivek. U kondenzačních kotlů se pomocí analyzátoru spalin provede závěrečné doladění a nastaví se ideální proces spalování. Nakonec se sepíše záruční list a protokol o spuštění a od této chvíle je možno spotřebič bezpečně provozovat.

Uvedení do provozu

 

MODERNÍ

Jsme nová, rychle rozvíjející se rodinná firma nabízející profesionální služby a moderní přístup k zákazníkovi. S námi se domluvíte anglicky i německy.

Opravy plynových kotlů Praha                                             

Oprava plynového kotle Praha Zličín

Opravy plynových kotlů Praha Zličín

Opravy plynových kotlů Praha 5

Oprava plynových kotlů Praha Západ

Oprava plynového kotle Praha Západ

Servis plynových kotlů Praha 5

Servis plynového kotle Praha Zličín

Plynové kotle opravy Praha

NAŠE SLUŽBY

- pravidelný servis

- opravy

- pohotovost

- revize

- kontrola těsnosti a úniku plynu

- analýza spalin

KONTAKT

Drozd servis s.r.o

U Zličína 198/22

155 21 Praha-Třebonice

IČO: 08699372

DIČ: CZ08699372

Servis, revize, záruční a pozáruční opravy plynových kotlů, waw topidel a plynových karem pro Prahu a okolí.

Připojení sporáku, kontrola sporáku, revize sporáku.

Měření úniku plynu, měření spalin, měření obsahu CO ve spalinách,

Opravy plynových kotlů Kladno, Jinočany, Unhošť, Úhonice, Beroun

měření komínového tahu. 

Pravidelný roční servis

Oprava waw Praha

Nonstop servis kotlů Praha

Revize plynu 

Uvedení kotle do provozu

Servis kotlů Praha

Servis a opravy plynových kotlů

Revize plynových kotlů Praha

Revize, opravy a servis plynového kotle