Servis

 Zabýváme se servisem plynových kotlů všech druhů, stacionárních  i závěsných, atmosferických, turbo i moderních kondenzačních.

 

  Dále provádíme servis průtokových ohřívačů, neboli karem, plynových bojlerů, podokenních topidel waw a sporáků.

  Servis není radno opomíjet. U nových zařízení bývá roční servis podmínkou záruky. Vyčištěný a seřízený kotel Vám ušetří peníze za plyn a také minimalizujete pravděpodobnost poruchy či havárie během topné sezóny. Bezpečnost je ale na prvním místě. Otrav oxidem uhelnatým je u nás každoročně pořád dost. Proto si objednejte servis ještě dnes a vaše zařízení se Vám za to odmění. 

 

 

 Kotel by měl standardně běžet bezproblémově, během jeho životnosti však může nastat situace, kdy bude třeba zásah technika v podobě opravy - jedná se zejména o případy, kdy kotel netopí, neteče teplá voda, nebo se vypíná. Raději nečekejte, že se problém vyřeší sám a zavolejte nám. 

 

 Domluvíme se na termínu návštěvy a přijedeme co nejdříve. Opravy standardně provádíme na místě, v případě závažnější poruchy se opravu snažíme vyřešit s naprostou prioritou. 

 

Oprava

 

Revize

  Na každém nově realizovaném zařízení zajistí dodavatelská organizace před uvedením zařízení do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení.

Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi.

  Provozní revize se pak provádí 1x3 roky nebo po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.

 

Nedílnou součástí instalace plynového kotle je jeho spuštění, neboli uvedení do provozu autorizovanou osobou. Tato činnost zahrnuje kontrolu připojení na topný okruh, zapojení regulace, nastavení důležitých vnitřních parametrů a topných křivek. U kondenzačních kotlů se pomocí analyzátoru spalin provede závěrečné doladění a nastaví se ideální proces spalování. Nakonec se sepíše záruční list a protokol o spuštění a od této chvíle je možno spotřebič bezpečně provozovat.

Uvedení do provozu