top of page

Servis

 Zabýváme se servisem plynových kotlů všech druhů, stacionárních  i závěsných, atmosferických, turbo i moderních kondenzačních.

 

  Dále provádíme servis průtokových ohřívačů, neboli karem, plynových bojlerů, podokenních topidel waw a tepelných čerpadel

  Servis není radno opomíjet. U nových zařízení bývá roční servis podmínkou prodloužené záruky. Vyčištěný a seřízený kotel Vám ušetří peníze za plyn a také můžete předejít poruše či havárii.

 

Bezpečnost je ale na prvním místě. Pokud máte spotřebič typu B (závislý na přísunu vzduchu z místnosti s volným odtahem do komína) je nutná pravidelná kontrola včetně měření spalin. Podle koncentrace jedovatého CO (oxidu uhelnatého) se stanoví termín další kontroly nebo se navrhne okamžité odstavení spotřebiče z provozu. Další účinnou ochranou před otravou spalinami je kvalitní hlásič CO.  Důrazně jej doporučujeme a rádi i nainstalujeme.

 

servis

 Kotel by měl standardně běžet bezproblémově, během jeho životnosti však může nastat situace, kdy bude třeba zásah technika v podobě opravy - jedná se zejména o případy, kdy kotel netopí, neteče teplá voda, nebo se vypíná. Raději nečekejte, že se problém vyřeší sám a zavolejte nám. 

 

 Domluvíme se na termínu návštěvy a přijedeme co nejdříve. Opravy standardně provádíme na místě, v případě závažnější poruchy se opravu snažíme vyřešit s naprostou prioritou. 

 

Oprava

oprava

Revize

  Na každém nově realizovaném zařízení zajistí dodavatelská organizace před uvedením zařízení do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která je součástí dodávky zařízení.

Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi.

  Provozní revize se pak provádí 1x3 roky nebo po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.

revize
Montáž

Montáž

 Nabídku na výměnu či instalaci nového kotle případně tepelného čerpadla Vám vytvoříme na míru, dle Vašich preferencí a stavu objektu tak, aby Vaše topení, či ohřev vody fungoval jako celek, co nejvíc efektivně. Instalace je provedena vždy kvalitně a dle předpisů a doporučení výrobce pro zajištění dlouhé životnosti Vašeho nového zařízení - záruka je samozřejmostí. Instalací naše práce ale nekončí, o Váš kotel se poté budeme starat i nadále.

                                     INSTALACE     -      ZÁRUKA      -     SERVIS  =   u nás v jednom

Spolupracujeme s těmito značkami: Bosch, Junkers, Buderus, Viessmann, Wolf, Thermona, Viadrus

Uvedení do provozu

 Nedílnou součástí instalace kotle je jeho spuštění, neboli uvedení do provozu autorizovanou osobou. Tato činnost zahrnuje kontrolu připojení na topný okruh, zapojení regulace, nastavení důležitých vnitřních parametrů a topných křivek. U kondenzačních kotlů se pomocí analyzátoru spalin provede závěrečné doladění a nastaví se ideální proces spalování. Nakonec se sepíše záruční list a protokol o spuštění a od této chvíle je možno spotřebič bezpečně provozovat.

uvedení
bottom of page